خبرهای شهر

نظافت نقاط سطح شهر

+ بیشتـر ... 1397/12/21-13:30| شهرداری دهگلان

نصب پرچم ایران بر روی پل های سطح شهر به مناسبت آغاز دهه فجر

+ بیشتـر ... 1397/11/16-14:40| شهرداری دهگلان