نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی پل های سطح شهر

نصب پرچم ایران بر روی پل های سطح شهر به مناسبت آغاز دهه فجر